Toimitusehdot


TOIMITUSEHDOT YRITYKSILLE
Toiminnassa noudatamme KPYSE (kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot) kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Sopimuksellisesti kuitenkin voidaan määritellä siivoussopimukseen asiakaskohtaisia sopimusehtoja, joita noudatamme ensisijaisesti.

Taidox Oy (y-tunnus: 2246572-5) Yritys-ja Kotipalvelujen toimitusehdot 2019

Yleiset ehdot
Taidox Oy (jatkossa palvelutuottaja) tuottaa sovittua palvelua asiakkaalle sopimuksessa ja / tai erikseen sovittuna ajankohtana.
Aikaa käytetään sopimuksessa yhteisesti määritelty aika, ellei asiakas ole erikseen
tilannut palvelua muutetulla ajalla. Aika on mahdollista kohtuullisessa määrin ylittää ellei asiakas ole erikseen ilmoittanut ettei aikaa saa ylittää.
Työ suoritetaan normaalisti arkisin 8 - 16 välisenä aikana. Kohteessa tehdään Taidox Oy:n kodin ylläpitosiivoukseen määritellyt perustoimenpiteet ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu muista kohdekohtaisista toimenpiteistä tai työsuorituksista. Kohteeseen saapumisajat ovat viitteellisiä, ja päivittäinen vaihtelu on normaalisti + - 30 min.

Peruutukset, muutokset ja siivousvuorot
Mikäli vuoro osuu juhlapyhään, voidaan vuoro siirtää asiakkaan pyynnöstä toiseen ajankohtaan. Vuoro ei siirry automaattisesti.
Jos sairastapauksissa tai loma-aikoina korvaavaa henkilöä ei saada vuoroa täyttämään, voidaan ajankohtaa siirtää palveluntuottajan toimesta.
Asiakkaan peruuttaessa siivouksen ilman peruutusmaksua tulee peruutuksen tapahtua viimeistään siivousta edeltävän viikon keskiviikkona.
Siivous voidaan peruuttaa myös lyhyemmällä peruutusajalla mutta tällöin laskutetaan 50,00€ peruutusmaksu.
Asiakkaan sairastuessa tarttuvaan sairauteen on siitä viipymättä ilmoitettava palveluntuottajalle.
Mikäli sairaustapauksissa järjestetään korvaava siivous ei peruutusmaksua veloiteta.
Palveluntuottajalla on oikeus siirtää tai perua sovittuja ajankohtia asiakkaalle ilmoittamalla tai ns. force majoreu säännösten nojalla.
Mikäli asiakas haluaa perua enemmän kuin yhden vuoron tulee siitä ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa (2) ennen tauon aloittamista. Tauko voi olla maksimissaan 3 kuukauden mittainen.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus omaisuudesta ja kalusteista
Asiakkaan tulee sopimusta tehtäessä tuoda esille kallisarvoiset esineet, irtaimisto tms muu materiaali jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta tai mihin ei tule siivousta ulottaa lainkaan.
Lisäksi asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa kalusteista ja materiaaleista joiden puhdistuksessa tulee käyttää erikoispuhdistusaineita tai ei ehdottomasti saa käyttää jotain tiettyä pesuainetta.
Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa myös sopimuskauden kuluessa.
Mikäli asiakas edellyttää palveluntuottajaa käyttämään esim. omaa imuriaan mahdollisessa rikkoontumistilanteessa palvelutuottaja ei ole korvausvelvollinen.

Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet
Palveluntuottaja noudattaa palvelun tuottamisessa kuluttajansuojalakia kotipalveluiden tuottamisesta.
Lisäksi palvelutuottaja noudattaa toiminnassaan yleisesti toiminnasta annettuja lakeja ja asetuksia kuten esim. työsuojelumääräyksiä.
Palveluntuottaja on merkitty ennakonperintärekisteriin sekä muihin viranomaisjärjestelmiin, jotta yksityisasiakas voi käyttää hyväkseen kotitalousvähennyksen puitteissa määritellyn kulloinkin voimassaolevan veroedun.

Vahingot ja vakuutukset
Palveluntuottajalla on aina voimassaoleva vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalle asiakaskohteissa.
Vahinkotapauksissa tulee ilmoitus tehdä välittömästi mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa.
Esine ja omaisuusvahingoissa ilmoitukseen tulee liittää selvitys vahinkotapahtumasta sekä kuva vahingon kohteesta.

Reklamaatiot ja huomautusaika
Kaikissa reklamaatiossa ja huomautuksissa tulee ilmoitus tehdä viipymättä.

Veloitusperusteet ja laskutus
Työstä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan per henkilötyötunti tai sopimuksessa mainittu muu laskutusperuste (esim kk laskutus) Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen tehtyjen työsuoritusten perusteella ja määritellyn aikavälin perusteella.
Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa / muuttaa hinnoitteluaan erillisellä ilmoituksella.
Paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä.

Salassapito ja turvallisuus
Palveluntuottajan kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka nojalla asiakkaan ja palveluntuottajan sekä kaikkien osapuolten tietojen luottamuksellisuus säilyy.
Avainten luovutusten osalta palveluntuottajalla on erikseen kuvattu turvallisuusprosessi sekä avainten luovuttamiseen liittyvät dokumentit.

Sopimus, voimassaolo ja muut ehdot
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi tai erikseen sopimuksessa mainittu irtisanomisaika.
Sopimuksia tehdään samanlaisina yksi kappale molemmille osapuolille.
Sopimus on siirrettävissä kolmannelle osapuolelle samoin ehdoin ilman erillistä neuvottelua.
Muiden ehtojen ja asioiden osalta palveluntuottaja noudattaa kiinteistö-ja puhtaanapitoalalle yleisesti määriteltyjä ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat toimitusehdot ovat vallitsevia.

Suomalaista palvelua

tilaajavastuu

kotitori
Taidox on vuonna 2003 perustettu tamperelainen yritys. Tuotamme laadukkaita
siivous- ja puhtaanapitopalveluita asiakkaillemme tehokkailla menetelmillä. Taidox
on rekisteröity tavaramerkki ja Suomen franchising yhdistyksen ehdokasjäsen.