Tilaajavastuulaki


Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Tilaajia ovat kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan Suomessa. Maatalouden ja kalastuksen elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät pääsääntöisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia.

Selvitysvelvollisuuden sisältö

Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat sopimuskumppania koskevat selvitykset ja todistukset:
  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

  • kaupparekisteriote

  • todistus verojen maksamisesta

  • verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista


Sopimuksen solmimishetkellä tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisestä.

Raportti tillajavastuulain edellyttämistä dokumenteista on saatavilla sivulta www.tilaajavastuu.fi Taidox:in Y- Tunnuksella.
Suomalaista palvelua

tilaajavastuu

kotitori
Taidox on vuonna 2003 perustettu tamperelainen yritys. Tuotamme laadukkaita
siivous- ja puhtaanapitopalveluita asiakkaillemme tehokkailla menetelmillä. Taidox
on rekisteröity tavaramerkki ja Suomen franchising yhdistyksen ehdokasjäsen.